hôm trước vừa qua chỗ bác này mua xong dùng mấy tháng rồi vẫn thấy ok
______________________
den led

http://www.dmca.com/Protection/Statu...trang-tri.html