Để chào mừng sự kiện máy chủ MU Phục Sinh ra mắt, đồng thời tạo một sân chơi mới vô cùng vui vẻ cho các game thủ với cực nhiều GiftCode giá trị cho Anh Em trong thời điểm này. Mỗi một GiftCode nhập vào bạn sẽ nhận được 1 trong những phần quà sau:


  • Ngọc Hỗn Nguyên
  • Ngọc Sáng Tạo
  • Zen* Lưu ý: Số lượng ngọc nhận được là ngẫu nhiên từ 1 đến 5 viênĐể sử dụng GiftCode các bạn hãy vào trang quản lý: http://muphucsinh.com sau đó vào Quản Lý Tài Khoản >> GiftCode để nhập Code vào.

Lưu ý:

  • GiftCode Ngọc chỉ dành cho nhân vật Reset từ 35 lần trở lên, điều này nhằm tránh tình trạng tạo tài khoản mới để nhập Code và mỗi 1 tài khoản chỉ kích hoạt được 1 code trong vòng 24 giờ.


Ngoài ra để nhận thêm Code Tân Thủ cho riêng bạn thì bạn có thể nhắn tin theo cú pháp sau:Danh sách GiftCode MU Phục Sinh


M1F5Y7G2O4
V4F9L6N3H7
A9Y8J3M9L2
U5M4P4L2Q5
N6P9B1C4J8
T9I5K1Q8M6
M2W6G1G7E5
E9R8S2T6I1
A2S4X2E3L9
M4M1T9T7Z9
G4W2S6Y4H6
W7N1S3T4Y8
G7Z1M4D7G7
S8I3P9H9Z4
O1U1I7T9L8
Y5I1I3G3N4
K9J2G9O9N5
H8F7B2V3S3
I6T2Z9R9T4
W1F4K3W1N1
D6Y7N4Q9C8
C1T9K3C1Q3
B9G6D3D6G3
E1M4Y1A9F6
R1P5G9Q6B8
D4Z8Z7I9O7
N3Q9G8Y7A5
H7L2Q3O2W3
E4B5T9U1A5
S3O8T5T9E6
O4D5L7V6K8
S1T9F3C2U6
T8E4A8N4T8
H5H6I2A2O6
A5Z5V9P5V6
K4K3M7Q6O6
Q6H7Z5G3G5
G2Y4H5L3A3
Y8S7L7B4C2
O9P9A1W4B6
M1S4D4M1V5
G2U5K4S3P2
K1T8D9J9E6
T8S3Q5S1T3
D2F3U5C2X1
W5X6Z5O4C4
J1Z3D4C4P3
H4C1F5G5G8
N3Z1F9E8E5
V9F2B7K3D3
L9J8A2J2F8
M4U3P8V1J2
O6D8W7E6V3
U4M1B7C3B8
W7I3Q5O9O3
J7R9C2G1B8
K4X4J4N1W9
Q2W2P9B8S2
R1Z5B8U2W5
O2O6J2Z2U7
E2N4Y1W8D3
V7S8R9V2G1
V6Q6S7U9Z1
J9Q2O9J4I2
J6C5V7K8C6
Q1Q1L9E2L3
G2K8H5F3N9
D2Y4D4G6K5
J2O3Y7A3N6
N2O5T4T5Q2
R8J3M4Y1T4
K8K4C3P4A6
Q5S2Z6F2E3
F6N9X9V6B9
U8F4X9J7B4
S5G5L9S7W2
K1L3M4V4Q4
P3O5I8E4M5
L4R5M4N6I8
N3K8R8L4C9
R6S2Y2R4T2
Z9N4V8K1W7
Z8K8E7U9N5
S9O4M1N6A4
Y4T4J9H4I4
J9L9J4N3T2
S8M2F4J4J1
L2F7V2R6R4
O7G9V8P2P1
P4C8O8R1N9
G5X2Y9E3H7
Z7Z7I1U8N3
G3Y4K1V4Y4
K3P5I3S3M5
D2S2I5W2Q6
H4L7U3V6B9
V1Y6D7H7H9
E4L5O1K4O9
E3U2U4Z9C4
D5V2E8L1I3
P4S4A4N6L6
J8F7G6G6A2
L3U2L3A2H5
C8W9U3U5I3
D5Y3T1B2P5
L7F4H3M3L5
O2R3H9B1P5
B4I9N4A8J5
W3O1N8A5W2
T6N9G6I6C5
D7D6M1Z7N4
Y4C6V8M7S7
R7J8G6M2D1
U6Q6U9P7Y9
O9E3X9H9F6
F9Y5E2C3S7
K2K7D7D4I1
E6H1R4N1P5
X4Q9I5P9V7
L1W9K9A9B1
X2I9E1H5E6
W9X8F5G1A7
E7D2I2Y3F9
V8F3F4U1L2
Q8N1N3X5K3
O6Z2Q6H3F8
E8I1H5B5A9
U5B4Q5E7N6
Z1X6E5T4Q5
I5F1I8T8N4
M7K4L7X4Z8
A4P4H2K6F3
V5A9A8P9Z4
H2P1X1L8U8
Y4N1T8N6N6
E2Z6P5E4T3
I5Y2H3M9L2
U5B8E7F6D7
Y9M3S9X2I5
M2K4K2O2J6
M5Q9A2N9W8
J9D9N4Q3E8
M4I9I2R8Z1
R3Q3M7T8R8
J1X2B5Q8N5
Z3T5Q1L2W2
V1C8Y5J4N1
Z7G3C1F9L5
H9W6Y5G2W2
U3Q9L3N5G2
T9N8D3L2H7
H5W4N6H9C2
A4Y8H9T1X7
K3E8V4A4X5
D8L4V4I6M7
Z3A7F4Q1K5
U6A3U1M6A6
V8S1H8X6C2
C3A5I4F6H5
M1Z3M7V3M9
W6E4L6S8K7
V3F7F1H5I5
C1F9B6U2C8
J9V8L7M6U2
U1N4W1S3H6
T2V6A1Y8Z4
M2U9V8D9P8
B4J7S2I2G9
U9K3S6B3P2
Y7X3Y8M5M6
F5E1K9L6K8
X1P9S1G7S2
Q9T7S8N9N2
R6N6I1K5J2
L2X3Q4B6D1
H4J5F7U3F5
R3M4Y5C2G1
Q9I4Y3Q9N8
W3E9K2G1L9
H9T1C2H5L8
C1K6L3H2Y1
C5D2E1K4R2
S9D5E1D4D6
U2G1P1G3I8
O4V6A7I6F4
Z7L5G5G8G2
U9N1Q5X8U7
Y8B7X8W3U4
T4J5U4X8L2
U4U5A4U5J2
R6H9J4P7E1
Q2O8H3L1G3
O4H5P4U7H7
C2H6B4Q7K2
D2T7B5B2B6
O4K1Z6T9D8
N7B1Z5M5K6
L5K8W5U1Z9
S4M6C7F9C3
H3U1G8Y5W6
Z7C4I1Y2J4
Q7O9F8T8X2
X6L7G6E8Z6
N4Q4M5J5Q8
L5T2N9E9P4
W3U9U8Z5I9
P9Q9X1I9F2
R8B9O8C9L1
L4O6S3B7J5
O2W5M5N7O1
N5S5V7G7X6
B8X5U9Y3F4
T9U3E5K4T7
P4A8A5M6G9
H7Z2Z9H4B3
O7B5B4N4C5
U8U4H3G5C8
W2X8C5K4Z3
N9I6T1G2F6
P9P2D4L5K2
Y5X6S2C6W6
A6I9Q5M9N2
F7Z3K8K9I3
P7S2T4L5G1
L7H2S7Q2H6
V2J5B6N3D9
V6I2K9D6L5
I7J3R3X8M9
Y8Q5I9Y7D5
D7C6Z3Y1I9
F1P2S6Z4X1
V4T9Z8F6W5
B3S4C3R6Z6
H2Q7Z6P2W9
B7X5Y9Q8Z4
A5U4H2K1L7
T6L4B8Z7B4
I8U6U8A7L6
P6T6C6P7O3
B7Y1E9D7X8
U1P6J3L5H1
K7P4V8Q2W2
R1W8M6E1L8
E7Q4K6C8S5
F1A7V9Q9U3
D1Z8H2N8Z5
R6G8A7G9Z2
G7V6D5W1C2
M4A1Y1H9E4
W6R2Y7M5L1
G8G6A3G8A2
Z3Q5L3B7R2
Y3B6O8X9E8
A3N7N3U1H3
G2P4H8C7D4
K5S6H9O2G2
T5A4J1Q3W9
S3X3C1U9P4
E9Q6K3K5U4
C1X9W8T2U1