Up lên cho bạn
______________________
Hình ảnh nhà phố ICID lê trọng tấn

http://www.dmca.com/Protection/Statu...d-complex.html

- - - Updated - - -

bạn xem bài viết này nhé rất chi tiết
______________________
So sánh chung cư ICID lê trọng tấn

http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=5ef5fb93-cd3e-4c38-8ddb-d2a6deb05203&refurl=http://chuyensuamap.blogspot.com/2018/05/tinh-phap-ly-chung-cu-icid-complex.html